INVITASJON TIL INNE-NM 2017 OG ÅRSMØTE I NL

Image

Lørdag 4.mars 2017 i Moss Bueskytterhall
- Fremmøte kl. 10.00
- Utstyrskontroll kl. 10.30
- Skyting starter kl. 11.00
Konkurranseform: «Historisk Trippel - runde».
- Skyting fra 12m – 15m – 18m
- 3 piler pr. serie
- Blinken er 60cm x 60cm, inndelt i tre poengsoner, som gir mulighet for 1, 2 eller 3 poeng.
- Totalt skytes det 63 piler.
Under NM kårer vi NM pilen; deltakernes fineste pil. Kun piler som er benyttet under konkurransen kan delta! Ikke lov med skjærende spiss.
Kåring av årets beste klubb: De tre beste skytterne fra hver klubb teller, beste sammenlagt vinner. Klubbnavn må være med i påmelding til stevnet. (Klubben kan opprettes ene og alene for dette formålet før NM og må ikke være en aktiv bueskytterklubb i hverdagen, eks ”Vibekes venner”)
Stevneavgift: NL-medlemmer: kr 150,-
Ikke medlem: kr 300,-
Junior: kr 100,-
Nytt av året er at det blir mulig å betale stevneavgift, overnatting (50 kr per person per natt) og festmåltid (250 kr) med kort, men husk at kiosken ennå vil være kun kontanter.
Påmelding innen 28.februar til Bjørnar Rønningen:
leder@langbue.no eller 97 11 29 23
Stevnepåmelding, overnatting og påmelding til årsfest. Husk også klubbnavn i påmelding til klubbkonkurransen.

På lørdag vil det også holdes årsmøte for lagets medlemmer - se Toxophil eller medlemsgruppen på Facebook for fullstendig innkalling.