Innkalling til årsmøte i Norsk Langbuelag 2016


Tid: Lørdag 5.mars, etter NM konkurransen
Ca kl 15.00
Sted: Moss Bueskytterhall
Årsmøtesaker:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av ordstyrer og referent, samt to til å signere protokoll
3. Behandle årsberetning
4. Regnskap
5. Budsjett
6. Fastsette kontingent
7. Innkomne forslag
8. Valg
Forslag til årsmøtet må være styret i hende SENEST 14 dager før årsmøtet.
Kun medlemmer som har betalt kontingent for 2016 har stemmerett, og kan velges til verv i Norsk Langbuelag.
Vel møtt!

Ã…RSFEST!!
Vi gjentar suksessen fra i fjor og inviterer til årsfest etter årsmøtet.
Kari disker igjen opp med ett festmåltid.
Kuvertpris for herligheten: kr 200,-
Påmelding til Ingar sammen med stevnepåmeldingen. Husk å si ifra hvis det er noen allergier vi må ta hensyn til.