bli medlem

bueskyttere fra slaget på Hamar 2011

Hovedmedlemskap senior kr. 450,-, Husstandsmedlemskap kr. 50, pr. ekstra medlem som bor på samme adresse som hovedmedlem. Junior (under 16 år) som eneste medlem i familien: kr. 225,-. Melder du deg inn etter 1. Juli er det halv medlemsavgift (225,-). Foreninger/lag eller enkeltpersoner som ønsker å være støttemedlemmer kan også innbetale 225,-. Dette gir ikke rett på rabatter.

Ved å sette denne summen inn på kontonummer 0538 0894329 , blir du automatisk medlem. Husk å skrive navn og adresse tydelig på bankgiro. Kryss av ”kvittering tilbake”. Send også e-post til post@langbue.no

Som medlem får du informasjon om kurs og konkurranser i inn og utland. samt medlemsrabatter. To ganger i året dropper også medlemsbladet Toxofil ned i postkassen. Våre hjemmesider er en viktig informasjonskanal.